27-02-2018

15% korting voor het printwerk!

15% korting voor het printwerk!

We hebben de prijs voor het printen van MITKO-tenten met 15% verlaagd. Bestel binnen 7 dagen na de ontvangst van de prijsoffer.


REGLEMENT:

I. ALGEMENE BEPALINGEN:
§ 1 In dit reglement worden de voorwaarden bepaald van de actie „Herfstaanbieding”, 
verder te noemen actie.
§ 2 De actie wordt georganiseerd door: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [MITKO Sp. z o.o.], gevestigd te Wodzisław Śląski, correspondentieadres: 44 -304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, 
verder te noemen ‘de Organisator’.
§ 3 De actie duurt vanaf 23.2.2018 tot 31.3.2018.
 

II. VOORWAARDEN DEELNAME ACTIE
§ 4
1.  De actie is bedoeld voor: 
a.  natuurlijke personen met volledige rechtsbevoegdheid met uitzondering van personen in dienst van de Organisator en hun gezinsleden,
b.  rechtspersonen, 
c.  entiteiten die bedrijfsactiviteiten uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Poolse wetgeving, op basis van de inschrijving in de registers die voor deze entiteiten worden bijgehouden.
 2.   Onder de actie biedt valt het printen van een pop-up tenten, jehlan-tenten en koepeltenten met een sublimatie- en zeefdrukmethode voor een totale verkoopprijs verminderd met 15%. 
3.  Om in aanmerking te komen voor de actie, dient u de in de prijsofferte aangeboden vouwtent binnen zeven dagen na ontvangst van de offerte te bestellen. 
4. Promotie kan niet worden gecombineerd met andere kortingen. 
4.  De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de orderafhandeling vindt u op de website:  https://mitko.nl/drukkerij#algemene-samenwerkingsvoorwaarden


III. HET AFHANDELEN VAN KLACHTEN
§ 5
1.  Alle klachten die in verband staan met de actie en die ingediend kunnen worden door de Deelnemers, dienen schriftelijk tot 7.4.2018 ingediend te worden bij de Organisator, op het in § 2 vermelde adres.
2.  De Organisator zal binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de klacht deze klacht afhandelen en de Deelnemer schriftelijk over zijn standpunt informeren.
3. Mocht de Deelnemer niet akord gaan met het standpunt van de Organisator, waarover sprake is in punt 2 bovenaan, kan de Deelnemer aanspraak doen op zijn rechten zoals aangegeven in de algemene voorwaarden.