07-11-2017

Het bedrukken van de volants voor maar 1 EUR!

Het bedrukken van de volants voor maar 1 EUR!

We hebben een fantastische herfstaanbieding voor u! Het bedrukken van de volants voor maar €1,- ! Als u aankoop van een vouwtent overweegt, dan hebben wij goed nieuws voor u. Dit najaar kunt u uw tent tegen een nieuwe lagere prijs kopen.

Wij hebben de prijs voor het bedrukken van de volants verlaagd en u krijgt de print op alle volants (de verticale delen onder schuine dak)) voor maar €1,-. Bestel binnen 7 dagen na de ontvangst van de prijsoffer.
REGLEMENT:
I. ALGEMENE BEPALINGEN:
§ 1 In dit reglement worden de voorwaarden bepaald van de actie „Herfstaanbieding”, 
verder te noemen actie.
§ 2 De actie wordt georganiseerd door: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [MITKO Sp. z o.o.], gevestigd te Wodzisław Śląski, correspondentieadres: 44 -304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, 
verder te noemen ‘de Organisator’.
§ 3 De actie duurt vanaf 11.10.2017 tot 31.12.2017.
 
II. VOORWAARDEN DEELNAME ACTIE
§ 4
1.  De actie is bedoeld voor: 
a.  natuurlijke personen met volledige rechtsbevoegdheid met uitzondering van personen in dienst van de Organisator en hun gezinsleden,
b.  rechtspersonen, 
c.  entiteiten die bedrijfsactiviteiten uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Poolse wetgeving, op basis van de inschrijving in de registers die voor deze entiteiten worden bijgehouden.
 2.   De Organisator voorziet het bedrukken van 4 volants (verticale zijkanten van het dakzeil) d.m.v. sublimatietechniek voor de prijs van €1,- netto
3.  Om in aanmerking te komen voor de actie, dient u de in de prijsofferte aangeboden vouwtent binnen zeven dagen na ontvangst van de offerte te bestellen.  
4.  De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de orderafhandeling vindt u op de website:  https://mitko.nl/drukkerij#algemene-samenwerkingsvoorwaarden

III. HET AFHANDELEN VAN KLACHTEN
§ 5
1.  Alle klachten die in verband staan met de actie en die ingediend kunnen worden door de Deelnemers, dienen schriftelijk tot 7.01.2018 ingediend te worden bij de Organisator, op het in § 2 vermelde adres.
2.  De Organisator zal binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de klacht deze klacht afhandelen en de Deelnemer schriftelijk over zijn standpunt informeren.
3. Mocht de Deelnemer niet akord gaan met het standpunt van de Organisator, waarover sprake is in punt 2 bovenaan, kan de Deelnemer aanspraak doen op zijn rechten zoals aangegeven in de algemene voorwaarden.